Vezetőség

Az Egyesület tevékenységét és a gyakorlati munkát a közgyűlések között a 3 tagú Intéző Bizottság koordinálja, irányítja, ellenőrzi. Az Intéző Bizottság feladatait az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az Intéző Bizottság jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe.

Az Intéző Bizottság tagjai:

1.) Név: Kiss Gábor Zoltán (Elnök)

2.) Név: Papp Béla (Alelnök)

3.) Név:Madarász Antal (Titkár)